Zarząd

Ryszard Chmielewski

Prezes Zarządu

pozytywnie zakręcony fotograf, człowiek do zadań specjalnych...

dr Artur Milecki

Wiceprezes Zarządu

organizator, marketingowiec, nowy duch Klubu...

Jacek Durski Sekretarz

trener koordynator, ojciec założyciel, serce Klubu...

Jędrzej Piwowarczyk Członek Zarządu

trener, łącznik

z młodzieżą i dziećmi...

Eugeniusz Zaprzałka Skarbnik

solidna "firma" strażnik kasy i porządku

w papierach...

Komisja Rewizyjna

Marek Olejniczka  Mariusz Napierała  Jerzy Łakomy